SEO pakalpojumi

Katru dienu vairāk nekā 3,5 mljrd. cilvēku uzdod savus jautājumus Google, Bing un citām meklētājsistēmām . Šo cilvēku vidū ir Jūsu potenciālie klienti. Viņi meklē uzņēmumu, kas vislabāk atrisinās viņu problēmu, sniegs pakalpojumu.

Mūsu uzdevums ir palīdzēt visiem šiem cilvēkiem atrast un izvēlēties tieši Jūsu piedāvājumu!

SEO mājaslapu virzīšana meklētājsistēmās ir viena no pamatlietām, kas ir jāizmanto, veidojot mājaslapu. Tās virzīšanas pamatā ir dažādu tehnisko darbību kopums, kuru mērķis ir uzlabot vietnes stāvokli meklētājprogrammu rezultātos un palielinātu vietnes traffic jeb apmeklētību.

  • Neredzu savu mājaslapu TOP 10 Google meklētājā.
  • Mājaslapai ir zems apmeklējums un es vēlos to pacelt augstāk.
  • Klients ātri pamet mājaslapu, neveic pirkumus vai neatstāj pieteikumu.
  • Klienti apmaldās mājaslapā un bieži uzdot precizējošus jautājumus.
  • Mana reklāmas aģentūra nepiedāvā idejas un ieteikumus, nākas pašam domāt, kā uzlabot rezultātu.
  • Meklēšanas rezultātos konkurenti atrodas augstāk.

Ja iepriekš minētais kaut daļēji atspoguļo Jūsu situāciju, ziniet, ka neesat vienīgais. Šīs problēmas risinām katru dienu un varam Jums palīdzēt.

Salīdzinājuma ar reklāmu SEO nodrošina ilgtermiņa rezultātu. Tāpēc īstenojam SEO stratēģiju, ņemot vērā visus “sīkumus”, lai rezultāts saglabātos vairākus gadus.

Mājaslapas pozīciju uzlabošana

Viens no mājaslapas optimizācijas galvenajiem mērķiem ir vietnes pozīciju uzlabošana ‒ paaugstināšana organiskajos meklēšanas rezultātos. Šim procesam ir nepieciešams laiks, jo ir jāveic dažādas izmaiņas gan saturā, gan lapu kodos tā, lai meklētājsistēmas robots indeksētu Jūsu mājaslapu augstākās pozīcijās.

Mājaslapas apmeklētības palielināšana

Vēl viens mērķis, ko var sasniegt ar SEO, ir palielināt apmeklētību jeb traffic. Meklēšanas rezultātu jeb organiskais trafiks ir visproduktīvākais, tāpēc ka cilvēki meklē tieši Jūsu preces vai pakalpojumu. Jo vairāk cilvēku apmeklē Jūsu mājaslapu, jo lielākas ir iespējas, ka viņi iegādāsies vai izvēlēsies tieši Jūsu pakalpojumu vai preci.

Mājaslapas kvalitātes uzlabošana

Lai saprastu, kādā stāvoklī ir Jūsu mājaslapa, vispirms veicam tehnisko SEO auditu. Pamatojoties uz audita rezultātiem, izveidojam tehnisko uzdevumu, lai uzlabotu vietnes kvalitāti un funkcionalitāti. Vietnes kvalitāte un lietojamība (usability) ir jāuzlabo, lai Jūsu klients varētu ērti iegādāties pakalpojumu vai produktu, ātri varētu atrast nepieciešamo informāciju, lai klientam būtu patīkami atrasties Jūsu mājaslapā. Tas arī ļaus mazināt bounce rate.

Pārskatāmi rezultāti

Atskaites tiek veidotas, izmantojot SEO rīkus: Top Vizor, Semruch, Google Search Console, un citus. Tie sniedz iespēju sagatavot pārskatāmas un vizuālas atskaites par svarīgākajiem reklāmas aspektiem.

Speciālista ieteikumi

Regulāri saņemsiet SEO speciālista ieteikumus par rezultātu uzlabošanas iespējām un jauniem rīkiem, kas ļaus sasniegt un pārsniegt Jūsu noteiktos KPI.

Nodrošinām pilnu SEO optimizācijas ciklu. Pirmkārt veicam pilnu tehnisko SEO auditu, analizējam konkurentus, izstrādājam virzīšanas stratēģiju un tad, pamatojoties uz to, sākam pilnveidošanas procesus.

Pilns tehniskais SEO audits
Audits iekļauj dažādu rīku lietošanu un rezultātu analizēšanu ar mērķi noskaidrot vietnes problēmsituācijas. SEO padziļināta audita rezultātā tiek identificēta mājaslapas problemātika, sniegti ieteikumi mājaslapas pozīciju uzlabošanai, kā arī secinājumi par mājaslapas gatavību SEO turpmākai virzīšanai. Izlabojot tehniskās kļūdas, ir iespējams ievērojami uzlabot mājaslapas pozīcijas.

Iekšējā mājaslapas SEO optimizācija (On-Site SEO)
Galvenokārt saistās ar mājaslapas satura veidošanu un citu tehnisko parametru sakārtošanu. Meklētājsistēmas, piemēram, Google, izmanto robotus, kas nepārtraukti pārbauda un analizē visas internetā pieejamās vietnes, meklējot jaunu un atjaunojot esošo informāciju. Pamatojoties uz to, roboti piešķir vietu mājaslapai organiskajos rezultātos. Meklētājsistēmas robotus interesē tehniskie faktori (mājaslapas pielāgošana mobilajām ierīcēm, mājaslapas ielādes ātrums, robots.txt datnes konfigurācija un citi) un ar mājaslapas saturu saistītie faktori (META informācija, teksta formatējums, lapu URL konfigurācija, izejošo un iekšējo saišu daudzums un citi).

Ārējā mājaslapas SEO optimizācija (Off-site SEO)
Iekļauj visas darbības meklēšanas tīklā (ārpus mājaslapas), kas palielina vietnes nozīmi meklētājprogrammas robotu ranžēšanā. Ārējā pilnveidošana saistās ar kvalitatīvu ārējo saišu un satura veidošanu (backlinks), darbu ar forumiem, emuāriem, sociālajiem tīkliem (SMM).

Konkurentu mājaslapu SEO analīze
SEO kontekstā konkurenti ir interneta vietnes, kas, ievadot nepieciešamo atslēgvārdu vai frāzi, tiek parādītas Google (vai citās meklētājprogrammās) TOP 10 rezultātos. Šajā posmā analizējam Jūsu konkurentu mājaslapu priekšrocības un trūkumus. Šādas izpētes ir jāveic, lai novērstu lapas nepilnības un uzzinātu, kā var nokļūt augstāk nekā Jūsu konkurenti.

Arvien vairāk uzņēmumu saprot digitālā mārketinga nozīmi biznesa mērķu sasniegšanā, tādējādi konkurenti ir spējīgi pārvilināt Jūsu uzrunātos klientus, kuri aktīvi meklē produktus populārākajos meklētājos, piemēram, Google un Bing.

Lai nepieļautu tādas situācijas, ir svarīgi vienlaicīgi izmantot vairākus reklāmas avotus, kas ir spējīgi darboties tandēmā.


Reklāmas risinājumi, kas iet kopā ar SEO:


Ir jautājumi? Raksti mums!

arrow
To top